Impact Earth

Konsten att skapa finansiellt och socialt välstånd på blockkedjan.

Detta är en Initial Coin Offering (ICO) för IMPACTXO-mynt och Earth Tokens från Impact Earth Foundation. För 1 USD får deltagarna 1 IMPACTXO-mynt, minsta antal är 10 IMAPCTXO/USD per deltagare.

En multimiljarddollarindustri har uppstått tack vare Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Regeringar liksom företag vill minska sina koldioxidavtryck och förbättra sina hållbarhetsprofiler.

Impact Earths uppdrag är att erbjuda kompletta, hållbara investeringslösningar, som hanteras inom en blockkedja. Det är lösningar som minskar koldioxidutsläpp och som bidrar till att skapa hållbara samhällen i utvecklingsländer. Impact Earth kommer att bli förstahandsvalet för organisationer som vill uppnå sina Globala mål för hållbar utveckling eller som vill minska deras koldioxidutsläpp.

Varje IMPACTXO-mynt kommer att stödjas av tre värdeskapande pelare:

 • En portfölj bestående av fastighetstillgångar med en tydlig hållbarhetsdevis.
 • Blockkedjeapplikationen som utgör ett protokoll och en transparent plattform för att hantera Impact Investments hela livscykel. Den ekonomiska, sociala och hållbarhetseffekten mäts också på blockkedjan.
 • Unika lösningar inom hållbara bostäder, lösningar som kan bidra till att minska den globala bostadsbristen såväl som att minska koldioxidutsläppen.

70% av finansieringen från denna ICO kommer att användas för att bygga en portfölj av tillgångar i form av fastigheter för våra målkunder. Resterande 30% används för att ytterligare förbättra vår blockkedjeapplikation och stärka vårt partnerskap i bostadslösningar. Vinsten fördelas kvartalsvis till våra myntinnehavare.

Vilka globala utmaningar löser Impact Earth?

Världen står inför globala utmaningar för hållbar utveckling med fokus på:

 • att minska koldioxidutsläppen globalt för att minska effekterna av klimatförändringar
 • urbanisering, möta efterfrågan på prisvärda bostäder i urbana områden och på landsbygden
 • energiövergång, minskad energiförbrukning med smart klimatdesign, produktion av förnybar energi på plats samt lagring och distribution av energi via smarta nätverk
 • ta itu med vatten, mat och resursbrist genom resurseffektiva designstrategier

Impact Earths lösning till dessa problem är att skapa hållbart värde för sina kunder genom att bygga upp samhällen och genom utbildning. För att uppnå största möjliga öppenhet och kontroll, styrs alla våra initiativ inom blockkedjaapplikationen.

Impact Earth skapar avkastning för investerare samtidigt som det bidrar till en bättre, mer hållbar värld. Våra initiativ är typiskt sett ämnade att göra samhällen mer hållbara, sänka CO2, skapa jobb och ge människor verktygen att förbättra deras liv och få en inkomst. På sikt ska mottagarna av initiativen ha en möjlighet att skapa värde och återbetala investerare.

Impact Earth-lösningar

Impact Earth Foundation kommer att kunna erbjuda en portfölj av tjänster till våra målkunder. Allt från att hantera en investering för att erbjuda fullständiga färdiga investeringsprojekt till utveckling och finansieringsstruktur. Impact Earth erbjuder en stark och unik värdegrund baserat på tre pelare för innehavarna av IMPACTXO-mynt:

IMPACTXOs plattform

Den flexibla IMPACTXO blockkedjan är baserad på Connect Market Protocol © som gör investeringen transparent från början till slut.

BIM:s bostadslösningar

Ett unikt flexibelt boendekoncept med hus till mindre privilegierade till överkomliga priser. Initiativet har potential att lösa den globala bostadskrisen samt skapa jobb och erbjuda en bra investering. De material som används är hållbara och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Finansiering av effektiva tillgångar genom en fond som förfinansierar dessa projekt med god avkastning.

Ursprung och finansering av impact-tillgågnar

Expertis spelar en stor roll för hållbara investeringar i utvecklingsländer. Kunskap är nödvändig för att inte bara välja sunda och lönsamma projekt, utan också för att skapa korrekta strukturer som följer lagen, samt för att övervaka pågående projekt från början till slut. Med vårt systerbolag Realty Africa har vi stor erfarenhet av att skapa de bästa impact-investeringarna, och vi kommer att skapa en fond som förfinansierar dessa impact-projekt med bra avkastning. Vi har många projekt som väntar på ett startskott att börja efter att ICO:n är klar. Ett av de första projekten skulle vara renovering och utbyggnad av ett studenthuskomplex i Johannesburg, som kan rymma mer än 100 studenter från University of Johannesburg. Det finns ett stort behov av högkvalitativ studentboende.

Målkunder

Våra målkunder är framförallt regeringar, företag och institutioner som kommer att ha följande mål enligt Parisavtalet:

 • Att utveckla eller förbättra företagens hållbarhetsriktlinjer som beskriver deras åtaganden i samhällen där de är verksamma.
 • Att minska sina koldioxidutsläpp genom att delta i koldioxidminskande projekt.

Impact Earth erbjuder målkunder en fullständig lösning för att arbeta med dessa mål och investera i transparenta investeringar som hanteras och kontrolleras inom blockkedjan.

IMPACTXO-myntet

Detta myntutbud kommer att ge mervärde till alla som tänker på framtiden. Som myntinnehavare kan du delta i det som kommer att bli den största industrin under kommande årtionde.

Som innehavare av IMPACTXO-myntet kommer du att få flera fördelar, bl.a.:

 • Koppla dig till och ge dig försprång i en multimiljard-dollar industri.
 • Investera i reella tillgångar som stödjer verksamheten.
 • Ett pris baserat på ett underliggande tillgångsvärde av hållbara investeringar och bostadskoncept.
 • En koppling till inflation och därmed hög sannolikhet av värdeökning
 • Liten exponering mot kryptovalutans föränderlighet och en bra riskspridning
 • Kvartalsmässiga utbetalningar i form av Earth Tokens
 • En valuta som kommer att kunna handlas på de största börserna.

IMPACTXO myntet kommer dessutom vara en bra start för innehavare av kryptovaluta som vill utvidga sina investeringar och satsa på hållbara investeringsalternativ. Earth Tokens kommer att kunna översättas i kontanter och kan användas för att stödja filantropiska projekt via Impact Earth Foundation

Företaget

Kapitalet som samlas in kommer att hanteras av Impact Earth Foundation, som är registrerat i Nederländerna. Lösningen är utvecklad av Transparent Concepts Company/ Realty Africa Connect. Även det registrerat I Nederländerna. Revisionsfirman Deloitte kommer granska projekten som stöds och utvecklas med medel från denna lansering.